Loyens & Loeff

Juridisch en fiscaal advies

Is uw vraag juridisch of fiscaal van aard, of beide? Wat zijn de juridische consequenties van een bepaalde fiscale structuur en andersom? Steeds meer ondernemingen, financiële instellingen, overheden en particulieren ervaren de voordelen van een geïntegreerd advies op maat.

Full-service praktijk

Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanneer u in of via Nederland, België, Luxemburg of Zwitserland zaken doet. Met onze vestigingen in de Benelux en Zwitserland en kantoren in de belangrijke financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze 900 adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.

Kennis delen

Loyens & Loeff wil haar expertise graag met u delen. Klik hieronder voor onze:

Nieuwsberichten

Belgium finally adopts drones legislation

Royal Decree of 10 April 2016

On 25 April 2016, the Royal Decree of 10 April 2016 “concerning the use of remote controlled aircrafts in the Belgian airspace” entered into force.

This new legislation regulates both the private and professional use of “unmanned aircraft systems”, also known as ‘drones’. It contains a number of air traffic rules to be complied with by operators of drones that either take off or land on Belgian territory, or partially perform their flight in Belgian airspace.

Regulatory provisions

The Royal Decree contains, among other things, specific obligations for ‘pilots’ of drones (they will have to obtain an official attestation / license and follow certain trainings) and for manufacturers of drones (technical requirements, delivery of conformity certificates, drafting of a flight manual and safety analysis reporting, maintenance requirements, flight tests, etc.). It also introduces a registration obligation for drones, regulates the issuance of official drones registration certificates, and defines the authorised take-off and landing spots for registered drones (which have to comply with certain technical and safety requirements).

The Belgian legislator furthermore makes a distinction between “Class 1” and “Class 2” drones, subject to different operational and...

Lees meer

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik vanaf 1 juni 2016 onderworpen aan erfbelasting?

In onze nieuwsbrief van 13 april 2016 hebben we gemeld dat de Vlaamse Belastingdienst haar standpunt inzake de gesplitste aankoop op 21 maart 2016 heeft uitgebreid (met publicatie op 4 april 2016).

Standpunt inzake gesplitste aankoop

Het standpunt inzake gesplitste aankoop betreft volgende situatie:

  1. Vooreerst wordt overgegaan tot een schenking van fondsen; en
  2. Vervolgens gaan de begiftigden van de schenking samen met de schenkers over tot een gesplitste aankoop. De schenkers kopen het vruchtgebruik aan. De begiftigden kopen de blote eigendom aan.

De Vlaamse Belastingdienst stelt dat, in dergelijk geval, de gesplitst aangekochte goederen geacht worden in volle eigendom in de nalatenschap van de schenkers aanwezig te zijn. Over de waarde van de volle eigendom van de aangekochte goederen is erfbelasting verschuldigd.

De erfbelasting is evenwel niet verschuldigd indien als volgt wordt bewezen:

  1. De voorafgaande schenking van fondsen was niet specifiek bestemd voor de aankoop van de blote eigendom. De schenking is niet gebeurd om de...

    Lees meer

Praktijk

People Finder

Wereldwijd