Loyens & Loeff

Juridisch en fiscaal advies

Is uw vraag juridisch of fiscaal van aard, of beide? Wat zijn de juridische consequenties van een bepaalde fiscale structuur en andersom? Steeds meer ondernemingen, financiële instellingen, overheden en particulieren ervaren de voordelen van een geïntegreerd advies op maat.

Full-service praktijk

Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanneer u in of via Nederland, België, Luxemburg of Zwitserland zaken doet. Met onze vestigingen in de Benelux en Zwitserland en kantoren in de belangrijke financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze 900 adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.

Kennis delen

Loyens & Loeff wil haar expertise graag met u delen. Klik hieronder voor onze:

Nieuwsberichten

Quick wins for start-ups by Loyens & Loeff

At Loyens & Loeff we support entrepreneurship and innovation as it has made us the successful tax, legal and notary firm we are today. To help you make a success or your start-up we have put together a list of quick wins.

Lees meer

Alexander Bosman promoveert

Alexander Bosman, belastingadviseur bij Loyens & Loeff, verdedigt op 22 september 2015 zijn proefschrift “Other Income under Tax Treaties; An Analysis of Article 21 of the OECD Model Convention” aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het proefschrift gaat over de toepassing van bilaterale belastingverdragen, waarvan er wereldwijd momenteel ruim 3.000 bestaan. Deze verdragen hebben als primaire doel het voorkomen van situaties waarin twee landen hetzelfde inkomen willen belasten (dat laatste kan namelijk grensoverschrijdende activiteiten en investeringen belemmeren). Door middel van belastingverdragen verdelen de twee betrokken landen hun rechten om diverse soorten inkomsten te belasten. Deze verdelingsregels worden afgesloten met een vangnetbepaling; het zogenoemde restartikel (artikel 21 van het OESO-modelverdrag).

Lees meer

Praktijk

People Finder

Wereldwijd