Loyens & Loeff

Integrated legal and tax advice

Is your question of a legal or tax nature, or both? What are the legal consequences of a particular tax structure and vice versa? More and more companies, financial institutions, governments and individuals are discovering the benefits of customised integrated advice.

Full-service practice

As a leading firm, Loyens & Loeff is the natural choice as a legal and tax partner if you do business in or from the Netherlands, Belgium, Luxembourg or Switzerland, our home markets. You can count on personal advice from any of our 900 advisers based in one of our offices in the Benelux and Switzerland or in key financial centres around the world. Thanks to our full-service practice, specific sector experience and thorough understanding of the market, our advisers comprehend exactly what you need.

Sharing knowledge

Loyens & Loeff is happy to share its expertise with you. Please click on the following links:

News

De werkingssfeer van bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland 2015

Redactie M.J.H. Halsema - 2015

Deze bundel bevat de werkingssfeerbepalingen van alle wettelijk verplichtgestelde
bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland. Als bijlagen zijn
de daarmee verband houdende wet- en regelgeving, de Sectorindeling voor
de sociale verzekeringen en de Standaard bedrijfsindeling van de Kamers van
Koophandel opgenomen, welke behulpzaam kunnen zijn bij de uitleg van de
werkingssfeer van deze bedrijfstakregelingen.

Deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, in een bedrijfstak-cao-fonds en
toepassing van bepalingen van een cao kan op aanvraag van werknemersverenigingen
en werkgeversverenigingen met voldoende representativiteit door de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor ondernemingen binnen
een bedrijfstak verplicht worden gesteld. Indien een onderneming kwalitatief
(naar aard) en kwantitatief (naar omvang) onder de gedefinieerde werkingssfeer
van door de Minister verplichtgestelde bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen
valt, dan dient deze onderneming de betreffende regelingen toe te
passen en voor haar werknemers pensioenpremies en cao-bijdragen aan de
relevante bedrijfstak(cao- en pensioen)fondsen te voldoen.

Voor werkgevers, werknemers, (uitvoeringsorganisaties, tevens vaak vermogensbeheerders
van) bedrijfstakfondsen, sociale...

Read more

Quick wins for start-ups by Loyens & Loeff

At Loyens & Loeff we support entrepreneurship and innovation as it has made us the successful tax, legal and notary firm we are today. To help you make a success or your start-up we have put together a list of quick wins.

Read more

Practice

People Finder

Worldwide