Herstructurering door middel van een uitwinning van een pandrecht op aandelen houdt, kort gezegd, in dat een pandhouder zijn pandrecht op de aandelen uitwint door de betreffende aandelen te verkopen, waarbij tevens een herstructurering van de kapitaalstructuur van de onderliggende vennootschap plaatsvindt. Deze wijze van herstructurering is een vaak gebruikt mechanisme, naast het herstructureringsmechanisme dat de WHOA per 1 januari 2021 biedt, en werd het afgelopen jaar onder andere gebruikt in de herstructureringen van HEMA en IHC. Lees hier meer op de website over de herstructereringen van HEMA en IHC.

In Ondernemingsrecht verschenen twee bijdragen over dit onderwerp van Romy Menasalvas Garrones en Kim de Bruijn. In de eerste bijdrage worden verschillende onderwerpen uitgelicht die in de praktijk een belangrijke rol spelen bij een uitwinning van pandrechten op aandelen ex art. 3:251 lid 1 BW. In de tweede bijdrage worden deze onderwerpen ‘getoetst’ aan de uitwinningsprocedure in de herstructurering van de Bever-groep. Beide bijdragen zijn hieronder te lezen.

Download hier de PDF L&L Ondernemingsrecht 2021-18

Download hier de PDF L&L Ondernemingsrecht 2021-69