You are here:
08 januari 2021 / nieuws

Het bestuur en commissariaat in vogelvlucht

‘Het bestuur en commissariaat in vogelvlucht’ is een vernieuwde 2021- uitgave van een handzaam voor de praktijk geschreven naslagwerk. Hierin worden – in vogelvlucht – voor bestuurders en voor commissarissen van in het bijzonder NV’s, BV’s en coöperaties relevante onderwerpen aan de orde gesteld die variëren van besluitvorming tot taakverdeling, van benoeming tot ontslag, van de one tier board tot vertegenwoordiging en van aansprakelijkheid tot decharge en verzekering.

Relevante onderwerpen voor de prakijk

‘Het bestuur en commissariaat in vogelvlucht’ is een vernieuwde 2021- uitgave van een handzaam voor de praktijk geschreven naslagwerk. Hierin worden – in vogelvlucht – voor bestuurders en voor commissarissen van in het bijzonder NV’s, BV’s en coöperaties relevante onderwerpen aan de orde gesteld die variëren van besluitvorming tot taakverdeling, van benoeming tot ontslag, van de one tier board tot vertegenwoordiging en van aansprakelijkheid tot decharge en verzekering.

Tevens wordt ingegaan op enkele arbeidsrechtelijke aspecten van de relatie tussen de vennootschap en haar bestuurders en de relatie tussen commissarissen en de vennootschap, en op de daarmee samenhangende fiscaliteit.

Gevolg ingevoerde wetten

Met dit beknopte naslagwerk willen we graag uw aandacht nog eens vestigen op een aantal interessante en vooral relevante onderwerpen. Zo wijzen wij bijvoorbeeld op de als gevolg van de coronacrisis ingevoerde Tijdelijke Wet Covid-19, die terugwerkend tot 16 maart 2020 in werking trad en inmiddels meerdere malen is verlengd. Deze wet biedt onder meer de mogelijkheid tot het houden van virtuele aandeelhouders- of ledenvergaderingen, het afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en tot uitstel van het opmaken en publiceren van jaarrekeningen. Ook refereren wij op een aantal plaatsen aan de op 1 juli 2021 in werking te treden Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Een wet die met name voor de stichting en vereniging wijzigingen met zich brengt, maar ook voor de NV en BV voorziet in een aantal harmoniserende aanpassingen.

Contact

Wilt u liever een papieren versie of heeft u vragen naar aanleiding van deze publicatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]. Als uw vertrouwde law & tax partner nemen we graag de tijd om uw vraag te onderzoeken en u te adviseren.

De medewerkers aan deze uitgave zijn onder andere: Marieke Kolsters (ondernemingsrecht), Klaas Wiersma (loonheffingen en arbeidsrecht), Hans van Ruiten, (loonheffingen en arbeidsrecht), Mijke Sinninghe Damsté (litigation & risk management), Huib Schrama (litigation & risk management), Céline van Asperen de Boer (litigation & risk management) en Michel Bosman (litigation & risk management).

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden van 'Het bestuur en commissariaat in vogelvlucht' of lees het hieronder.Prinsjesdag 2021 Employment and Benefits - NL

Belastingplan 2022: wijzgingen en wetsvoorstellen loonheffingen

De wijzigingen en wetsvooorstellen met betrekking tot loonheffingen van het Belastingplan 2022 op een rij. lees meer
wkr-loonheffing

Weet u nog wat 'loon' is?

Binnenkort kunnen we het Belastingplan 2022 tegemoetzien, met ook dit jaar enkele wijzigingen in de loonbelasting. lees meer

Bastiaan Kemp lid van Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

Deze commissie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving omtrent vennootschaps- en ondernemingsrecht en financieel recht. lees meer