Lees hier het artikel 'Nieuw koninklijk besluit breidt verplichtingen en toegang Belgisch UBO-register uit'

Richtlijnen voor registratie van documentatie

Alle documenten die aantonen dat de geregistreerde informatie met betrekking tot een UBO daadwerkelijk adequaat, nauwkeurig en actueel is, zijn nu verplicht te registreren in het Belgisch UBO-register.

Volgens de FOD Financiën dient geval per geval te worden bepaald welke documentatie moet worden geregistreerd. Deze documenten kunnen een kopie zijn van het aandelenregister, de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte of van elk ander document (te legaliseren indien afkomstig uit een derde land).

Toegang tot documentatie

Op basis van het nieuw KB zullen alleen de bevoegde autoriteiten toegang hebben tot de geregistreerde documenten.

De FOD Financiën bevestigt deze beperkte toegang en benadrukt dat onderworpen entiteiten en burgers geen toegang zullen hebben tot de documentatie.

Administratieve tolerantieperiode

Het nieuw KB is in werking getreden op 11 oktober 2020.

De FOD Financiën zal een administratie tolerantieperiode handhaven. Belgische entiteiten die hun UBO’s voor 11 oktober 2020 hebben geregistreerd, zullen de documentatie moeten registreren uiterlijk op 30 april 2021.

Belgische entiteiten die vanaf 11 oktober 2020 (wijzigingen van) informatie registeren in het Belgisch UBO-register zullen de documentatie moeten registreren bij de registratie.