Wat is nieuw in de 2021 editie?

De nieuwe editie bevat diverse aanvullende hoofdstukken over (internationale) arbitrageprocedures. Daarnaast wordt in het boek speciale aandacht besteed aan:

  • enquête- en uitkoopprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam;
  • de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, die op 1 januari 2020 in werking is getreden; en
  • de Netherlands Commercial Court, die op 1 januari 2019 haar deuren opende.

Ook de implicaties van de Brexit voor de toepasbaarheid van verschillende Europeesrechtelijke verdragen komen aan de orde. Bovendien geven we in deze uitgave een korte toelichting op lopende wetsvoorstellen.

Daarnaast worden het toepasselijk recht, beslag- en executieprocedures, bewijsrecht en de erkenning en tenuitvoerlegging van (buitenlandse) vonnissen uitgebreid besproken in deze editie. Verder wordt stilgestaan bij de diverse soorten civiele procedures, waaronder het hoger beroep en het kort geding.

Bestel uw online exemplaar
Benieuwd naar de inhoud van dit Engelstalige boek? Vraag dan hier uw (gratis) online versie aan.