Relevante onderwerpen voor de prakijk

‘Het bestuur en commissariaat in vogelvlucht’ is een vernieuwde 2021- uitgave van een handzaam voor de praktijk geschreven naslagwerk. Hierin worden – in vogelvlucht – voor bestuurders en voor commissarissen van in het bijzonder NV’s, BV’s en coöperaties relevante onderwerpen aan de orde gesteld die variëren van besluitvorming tot taakverdeling, van benoeming tot ontslag, van de one tier board tot vertegenwoordiging en van aansprakelijkheid tot decharge en verzekering.

Tevens wordt ingegaan op enkele arbeidsrechtelijke aspecten van de relatie tussen de vennootschap en haar bestuurders en de relatie tussen commissarissen en de vennootschap, en op de daarmee samenhangende fiscaliteit.

Download uitgave

Gevolg ingevoerde wetten

Met dit beknopte naslagwerk willen we graag uw aandacht nog eens vestigen op een aantal interessante en vooral relevante onderwerpen. Zo wijzen wij bijvoorbeeld op de als gevolg van de coronacrisis ingevoerde Tijdelijke Wet Covid-19, die terugwerkend tot 16 maart 2020 in werking trad en inmiddels meerdere malen is verlengd. Deze wet biedt onder meer de mogelijkheid tot het houden van virtuele aandeelhouders- of ledenvergaderingen, het afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en tot uitstel van het opmaken en publiceren van jaarrekeningen. Ook refereren wij op een aantal plaatsen aan de op 1 juli 2021 in werking te treden Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Een wet die met name voor de stichting en vereniging wijzigingen met zich brengt, maar ook voor de NV en BV voorziet in een aantal harmoniserende aanpassingen.

Contact

Wilt u liever een papieren versie of heeft u vragen naar aanleiding van deze publicatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@loyensloeff.com. Als uw vertrouwde law & tax partner nemen we graag de tijd om uw vraag te onderzoeken en u te adviseren.