De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) is op 18 februari 2023 in werking getreden (Staatsblad 2023, 52 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 om aan de Wbk te voldoen. Grotere werkgevers moeten direct aan de Wbk voldoen. Belangrijk is dat het anoniem melden bij de werkgever en de sanctiemogelijkheden voor het Huis voor Klokkenluiders op een later moment in werking zullen treden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het nieuwsbericht van 24 januari 2023 van Maureen te Poel en Mathijs IJkhout, waarin de belangrijkste wijzigingen op een rij zijn gezet.

Voor vragen over de Wbk kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Loyens & Loeff.