You are here:
25 januari 2021 / artikel

Genoteerd: Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

In deze editie van Genoteerd bespreken wij de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet beoogt het reorganiserend vermogen van in financiële moeilijkheden verkerende ondernemingen te versterken.

De WHOA is geïnspireerd op de welbekende Engelse scheme of arrangement en de Amerikaanse Chapter 11. Dit langverwachte en zeer flexibele instrument kan worden gebruikt om de positie van vrijwel alle belanghebbenden bij een onderneming te wijzigen en gaat naar verwachting een grote rol spelen in zowel nationale als internationale herstructureringen. Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de verschillende middelen die de WHOA aan een onderneming en diens belanghebbenden biedt om tot een herstructurering te komen.

In de kern kan een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert met gebruikmaking van de WHOA zijn (zekerheidsgerechtigde) schuldeisers een akkoord aanbieden dat met rechterlijke goedkeuring aan tegenstemmende (klassen van) schuldeisers kan worden opgelegd. Toekomstige verplichtingen kunnen worden gewijzigd of beëindigd en door concerngenoten afgegeven garanties kunnen ook in het akkoord worden betrokken.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over 'Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)' of lees het hieronder.Genoteerd - Spoedprocedures in overnameprocessen

Genoteerd - Spoedprocedures in overnameprocessen

In deze editie van Genoteerd wordt ingegaan op de verschillen tussen de enquêteprocedure en het kort geding als spoedprocedure in een overnameproces. lees meer
HvJEU: Nederlandse rechter onbevoegd in massaschadezaak VEB - BP

HvJEU: Nederlandse rechter onbevoegd in massaschadezaak VEB - BP

Wat betekent de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 12 mei 2021? lees meer
energiebesparings- en informatieplicht

Shell en de olielekkages in Nigeria

Het Nederlandse Gerechtshof heeft bepaald dat de Nigeriaanse dochteronderneming van Shell verantwoordelijk is voor het lekken van oliepijpleidingen. lees meer