You are here:
28 november 2019 / nieuws

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: de stand van zaken anno 2019

In de pers gaat het veelal over de aansprakelijkheid van bestuurders van grotere organisaties zoals Imtech, HDI, FC Twente, Vestia en Meavita. In werkelijkheid gaat dit onderwerp bestuurders aan van alle rechtspersonen: van groot tot klein.

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders.
Wij staan ook stil bij belangrijke relevante recente ontwikkelingen, zoals rechtspraak over de zogeheten rechtspersoon-bestuurder, het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen en de Algemene verordening gegevensverwerking.

Lees hieronder meer over 'Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: de stand van zaken anno 2019' of download deze als pdf.



Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals

Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals lees meer

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

De Europese Richtlijn inzake grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen door het Europees Parlement en de Raad aangenomen. lees meer

Klimaatprocedures: Urgenda wint cassatie van de Staat

Wat hebben klimaatverandering en collectieve actie met elkaar gemeen? Er is op beide fronten veel beweging in Nederland en rechters krijgen – of nemen? – vergaande... lees meer