You are here:
28 november 2019 / nieuws

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: de stand van zaken anno 2019

In de pers gaat het veelal over de aansprakelijkheid van bestuurders van grotere organisaties zoals Imtech, HDI, FC Twente, Vestia en Meavita. In werkelijkheid gaat dit onderwerp bestuurders aan van alle rechtspersonen: van groot tot klein.

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders.
Wij staan ook stil bij belangrijke relevante recente ontwikkelingen, zoals rechtspraak over de zogeheten rechtspersoon-bestuurder, het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen en de Algemene verordening gegevensverwerking.

Lees hieronder meer over 'Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: de stand van zaken anno 2019' of download deze als pdf.De wettelijke bedenktijd

Deze versie van Genoteerd is gewijd aan het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een wettelijke bedenktijd... lees meer
Schrems II zaak

Privacy shield onderuit, gelukkig hebben we de modelcontracten

Het is Schrems wederom gelukt: Na Safe Harbor, is nu ook het Privacy Shield succesvol onderuitgehaald. lees meer

Collectieve acties over inbreuken op de AVG

Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er ruimschoots aandacht voor publiekrechtelijk handhaving en hoge boetes. Recente ontwikkelingen laten een toenemend... lees meer