You are here:
28 november 2019 / nieuws

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: de stand van zaken anno 2019

In de pers gaat het veelal over de aansprakelijkheid van bestuurders van grotere organisaties zoals Imtech, HDI, FC Twente, Vestia en Meavita. In werkelijkheid gaat dit onderwerp bestuurders aan van alle rechtspersonen: van groot tot klein.

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders.
Wij staan ook stil bij belangrijke relevante recente ontwikkelingen, zoals rechtspraak over de zogeheten rechtspersoon-bestuurder, het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen en de Algemene verordening gegevensverwerking.

Lees hieronder meer over 'Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: de stand van zaken anno 2019' of download deze als pdf.Persoonsgegevens wijzigen in de Basisregistratie Personen

Op 5 februari 2020 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over het recht op correctie van persoonsgegevens. lees meer

Claims onder een W&I-verzekering

Merel van Asch en Rens Markus hebben een artikel gepubliceerd aangaande claims onder een warranty & indemnity (W&I) verzekering (M.M. van Asch & R.L. Markus,... lees meer

Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals

Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals lees meer