In de internationale M&A-praktijk worden de betalings- en leveringsverplichtingen van partijen in een koopovereenkomst vaak afhankelijk gemaakt van één of meer opschortende voorwaarden (conditions precedent). Veelgebruikte opschortende voorwaarden zijn de goedkeuring van mededingingsautoriteiten, het aantrekken van financiering of het verkrijgen van interne goedkeuring voor de transactie.

Waarom nemen partijen dit soort voorwaarden op in een overeenkomst? Wat is het effect van opschortende voorwaarden op de betalings- en leveringsverplichtingen en het vervolg van de transactie? En in hoeverre kunnen en mogen partijen (doorslaggevende) invloed hebben op het intreden van de voorwaarden (bijvoorbeeld door op te nemen dat de uitkomst van het due diligence onderzoek “naar tevredenheid van koper” moet zijn)?

De COVID-19 pandemie heeft opnieuw aangetoond dat het belangrijk is om opschortende voorwaarden zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk te formuleren. Barbara en Rob gaan u tijdens het webinar dan ook veel praktische handvaten geven voor het formuleren van veelgebruikte opschortende voorwaarden.

Datum en tijd

Dit webinar vindt plaats op vrijdag 6 november 2020 van 10.00 – 11.00 uur en is kosteloos te volgen via uw telefoon, tablet of computer.

Registreren

Klik op onderstaande button om te registreren: