Zoals vermeld in ons vorig artikel (lees het vorige artikel (in het Engels) hier), is in België op 1 januari 2022 een nieuw bijzonder belastingstelsel in werking getreden voor zogenaamde ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers.

Afstemming op het fiscale regime

Het nieuwe belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen of onderzoekers staat onder bepaalde voorwaarden toe dat bepaalde kosten die de werkgever ten laste neemt of terugbetaalt (op werkelijke en/of forfaitaire basis) beschouwd worden als kosten eigen aan de werkgever.  

In haar communicatie deelt de RSZ mee dat zij aanvaardt dat de werkelijke en/of forfaitaire kosten die worden terugbetaald volgens het belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen of onderzoekers ook zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Bijgevolg moeten deze uitgaven niet worden vermeld in de DmfA-aangifte.

Formeel gezien vereist dit standpunt de aanpassing van artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969. Het bovenstaande is derhalve nog onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring en ondertekening van het wijzigende Koninklijk Besluit.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons Compensation & Benefits-team als u hierover vragen hebt.