Het is goed om te weten dat de diverse onderdelen van het Belastingpakket 2022 nog kunnen wijzigen tijdens de parlementaire behandeling. Gelet op de demissionaire status van het kabinet zal er dit jaar mogelijk meer worden gewijzigd dan in eerdere jaren.


Contact

Heeft u vragen over de op Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen of over de overige fiscale ontwikkelingen? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.