In deze bijdrage van Genoteerd wordt nader ingegaan op deze vrijstelling, de vraag welke juridische entiteiten en ondernemingen kwalificeren als groepsmaatschappij en de aan de vrijstelling verbonden voorwaarden. Ook wordt aandacht besteed aan de beëindiging van de toepassing van de groepsvrijstelling en aan de fiscale aspecten van de toepassing van de groepsvrijstelling.

Download