Voor wie?

 

De maatregelen zullen van toepassing zijn op alle bedrijven die zich in moeilijkheden bevinden naar aanleiding van de energiecrisis.

Voor elke genomen maatregel kunnen specifieke voorwaarden gelden.

Welke maatregelen?

 

Tijdelijke werkloosheid energie
 

Beginsel
Het stelsel zorgt ervoor dat arbeiders en bedienden een uitkering krijgen van 70% op het geplafonneerd bruto loon, aangevuld met een dagtoeslag van €6,10. Deze extra vergoeding wordt betaald door de werkgever.

De toelatingsvoorwaarden zullen worden afgestemd op het Temporary Crisis Framework van de Europese Unie om de hoge energieprijzen te compenseren.

Voorwaarden
Deze steunmaatregel geldt alleen voor bedrijven waarvan (1) de energiekosten meer dan 3% van de productiekosten bedragen en (2) de energiefactuur tussen 2021 en 2022 is verdubbeld.

Wat de uitvoeringsvoorwaarden betreft, moeten de bedrijven rekening houden met een kennisgevingstermijn van 3 dagen naar hun werknemers toe.

Tijdelijk uitstel betaling socialezekerheidsbijdragen
 

Er kan uitstel, vermindering of vrijstelling van betaling van socialezekerheidsbijdragen worden verleend. Deze maatregel is voorbehouden aan ondernemingen waarvoor moeilijkheden zijn vastgesteld tijdens de laatste twee kwartalen van 2022, het eerste kwartaal van 2023 of tijdens de jaarlijkse vakantie. Aan deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn nog niet gepubliceerd.

Diverse maatregelen
 

Ook andere maatregelen, zoals een moratorium op faillissementen of een verlaging van de door bedrijven betaalde accijnzen, werden aangenomen.

Uit fiscaal oogpunt was met name voorzien dat de betaling van de belastingen kon worden uitgesteld.

Hoelang?

 

De maatregelen zullen van kracht gaan op 1 oktober 2022. Sommige maatregelen, zoals de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid, lijken momenteel gepland voor de periode tot eind 2022. Deze einddatum kan echter worden uitgesteld.

Conclusie

 

De precieze contouren van deze maatregelen moeten nog worden vastgesteld. De regering heeft nog geen nauwkeurige beschrijvingen van deze maatregelen of hun toepassingsvoorwaarden bekendgemaakt.

Aarzel niet om contact op te nemen met iemand van het Employment & Benefits team, wij helpen u graag verder!