De Genoteerd bespreekt de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe procedure en maakt een vergelijking met normale procedures voor de Nederlandse overheidsrechter en internationale arbitrageprocedures.

Download

Genoteerd 128

September 2019