De Genoteerd bespreekt de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe procedure en maakt een vergelijking met normale procedures voor de Nederlandse overheidsrechter en internationale arbitrageprocedures.

Branding icon

Download

Icon
Genoteerd 128

September 2019