De nieuwe wet beoogt dubbele niet-heffing door verrekenprijsmismatches tegen te gaan. De wet kan gevolgen hebben voor zowel bestaande als nieuwe grensoverschrijdende situaties met Nederland. De bijdrage bespreekt de achtergrond van de wet, de veranderingen door de inwerkingtreding, aandachtspunten en kanttekeningen en gaat daarnaast in op de verwachtingen voor de toekomst.

Hieronder vindt u het artikel zoals gepubliceerd in editie 465 van het tijdschrift ‘Fiscoloog Internationaal’ (bladzijde 1 tot en met 3) en is ook te vinden op de website van dit tijdschrift. Het artikel is daarnaast vertaald en gepubliceerd in editie 464 van ‘le Fiscologue International’ (bladzijde 1 tot en met 3).