De WHOA is geïnspireerd op de welbekende Engelse scheme of arrangement en de Amerikaanse Chapter 11. Dit langverwachte en zeer flexibele instrument kan worden gebruikt om de positie van vrijwel alle belanghebbenden bij een onderneming te wijzigen en gaat naar verwachting een grote rol spelen in zowel nationale als internationale herstructureringen. Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de verschillende middelen die de WHOA aan een onderneming en diens belanghebbenden biedt om tot een herstructurering te komen.

In de kern kan een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert met gebruikmaking van de WHOA zijn (zekerheidsgerechtigde) schuldeisers een akkoord aanbieden dat met rechterlijke goedkeuring aan tegenstemmende (klassen van) schuldeisers kan worden opgelegd. Toekomstige verplichtingen kunnen worden gewijzigd of beëindigd en door concerngenoten afgegeven garanties kunnen ook in het akkoord worden betrokken.

Download