Hoewel de bestuurder over het algemeen minder beschermd is tegen ontslag dan de ‘reguliere werknemer’, is de bestuurder niet vogelvrij. Het ontslag van de bestuurder dient zorgvuldig te worden voorbereid en conform de regels plaats te vinden. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan kan dat zoals ook uit de Genoteerd blijkt resulteren in substantiële vergoedingen ten gunste van de bestuurder.