2020 is een interessant jaar geweest voor Nederland in het kader van bronbelastingen. Het wetsvoorstel voor de bronbelasting op rente en royalty's zal met ingang van 1 januari 2021 in werking treden, er is een conditionele bronbelasting op dividenden aangekondigd vanaf 2024 en een Tweede Kamerlid heeft voorgesteld om voor bepaalde grensoverschrijdende reorganisaties een "exitheffing" in de dividendbelasting in te voeren.

De Nederlandse regering heeft zich hierbij met name gericht op betalingen van Nederlandse entiteiten aan entiteiten gevestigd in (vermeende) belastingparadijzen. Of dergelijke entiteiten "substance" hebben, is voor de bronbelasting op rente en royalty's en de voorgestelde conditionele bronbelasting op dividenden niet relevant. Dit laat zien dat Nederland geldstromen naar belastingparadijzen simpelweg wenst beëindigen, ongeacht of de betalingen voor bedrijfsdoeleinden worden gedaan.

In deze editie van Genoteerd worden, mede aan de hand van casus en vraagstukken uit de praktijk, de in werking tredende en voorgestelde Nederlandse bronbelastingen op hoofdlijnen uiteengezet. De verschillende deelonderwerpen worden telkens afgesloten met enkele praktische conclusies en aandachtspunten.

Download