Het loon vormt een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst.

Indien de werkgever eenzijdig beslist om op aanzienlijke wijze het loon voor alle werknemers of voor sommige werknemers in zijn bedrijf te verlagen, kan dit een impliciet ontslag (handeling gelijk aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst) vormen en zullen de werknemers op grond daarvan een opzeggingsvergoeding kunnen vorderen. 

Is het verboden om het loon te verminderen? Wat zijn de aandachtspunten en welke mogelijkheden heeft een werkgever?

Kan een loonsvermindering?

Een werkgever heeft steeds de mogelijkheid om met de betrokken werknemer(s) een akkoord te sluiten over een lager loon. Dit kan op individueel niveau, maar ook per CAO. Uiteraard geldt de verlaging enkel voor de toekomst.

Denk daarbij aan: 

Respecteer steeds de sectorale loonbarema’s!

Dit betekent dat de werkgever steeds het minimumsectorloon moet betalen.

Compenseer de loonsvermindering met een ander voordeel in een cafetariaplan!

Laten we dit illustreren aan de hand van een voorbeeld: de werkgever kan aan de werknemers een loonsvermindering voorstellen en hen anderzijds een bedrijfsfiets ter beschikking stellen. 

De werknemer zal dan maandelijks iets minder loon ontvangen, maar beschikt dan wel over een fiets die hij/zij gebruikt bij regulier woon-werkverkeer, die is vrijgesteld van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. De werknemer heeft op het einde van het leasecontract zelfs de mogelijkheid om de fiets aan te kopen.

Waarom dan geen breder cafetariaplan opstellen?

Door het deel van de loonsvermindering te ruilen en onder te brengen in een cafetariaplan, kan de werknemer individuele keuzes maken over de besteding van diens loon tegen gunstige fiscale en sociale tarieven (bijvoorbeeld voor een fiets, vakantiedagen, GSM, wagen, tablet, bijkomende dekking in de hospitalisatieverzekering, …). 

Een dergelijke aanpak kan de kosten minder snel doen stijgen, vooral omdat de bedragen in het cafetariaplan niet worden geïndexeerd.

Conclusie

Loonsverminderingen kunnen met akkoord van de werknemer wel zolang het sectorbarema wordt betaald.

Aarzel niet om contact op te nemen met iemand van het Employment & Benefits team, wij helpen u hierbij graag verder!