De verplichting om een Trustregister aan te houden, is één van de maatregelen die is opgenomen in de (gewijzigde) vierde EU-antiwitwasrichtlijn. In deze 151ste editie van Genoteerd gaan we eerst in op de onderdelen van de Richtlijn die betrekking hebben op het Trustregister. Daarna worden de volgende vragen over de Nederlandse implementatie van het Trustregister beantwoord:

  • Welke rechtsfiguren vallen onder de reikwijdte van het Trustregister?
  • Wanneer is er een plicht tot registratie in het Trustregister?
  • Wie wordt aangemerkt als UBO van een trust?
  • Welke informatie wordt geregistreerd?
  • Wie heeft toegang tot het Trustregister?
  • Kan UBO-informatie worden afgeschermd?

Vervolgens gaan we in de timing en op de aanvullende maatregelen, waarna wordt afgesloten met een aantal praktische overwegingen.