Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders.
Wij staan ook stil bij belangrijke relevante recente ontwikkelingen, zoals rechtspraak over de zogeheten rechtspersoon-bestuurder, het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen en de Algemene verordening gegevensverwerking.

Download hieronder de editie over 'Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: de stand van zaken anno 2019'.