You are here:
30 maart 2021 / nieuws

Buitenlands onroerend goed voortaan ook belast op basis van kadastraal inkomen

Ingevolge meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie heeft België de wetgeving inzake de belasting van buitenlands onroerend goed recent gewijzigd.
Het doel is buitenlands onroerend goed van Belgische rijksinwoners op dezelfde manier te belasten als Belgisch onroerend goed, op basis van een kadastraal inkomen.

Foreign real estate now also taxed on the basis of cadastral income

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

Voor de implementatie zal de bevoegde dienst binnen de FOD Financiën een kadastraal inkomen vaststellen voor buitenlands onroerend goed van Belgische rijksinwoners tegen maart 2022 en contact opnemen met de belastingplichtigen voor het verzamelen van de nodige informatie.

Door de belasting van buitenlands onroerend goed op basis van het kadastraal inkomen zal de totale belastingdruk voor de belastingplichtige in de regel dalen.

Wij geven u een overzicht van de wijzigingen en een stand van zaken!

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!Electric car charging

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit

Op 18 mei werd een wetsontwerp goedgekeurd door de Belgische regering om een groene(re) mobiliteit in België te creëren door (1) het promoten van een fiscale... lees meer
people meeting shadow blue

België beperkt de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen tot de sociale sector

Op 20 mei 2021 werd een wetsontwerp aangenomen waarin de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen wordt beperkt tot de... lees meer
Nicolas Lippens joins Loyens & Loeff Belgium as new Tax partner

Nicolas Lippens vervoegt Loyens & Loeff België als nieuwe fiscale partner

Nicolas Lippens vervoegt Loyens & Loeff in België als partner. Naast Natalie Reypens, Nicolas Bertrand, Marc Dhaene, Saskia Lust en Bert Gevers wordt hij de... lees meer