You are here:
30 maart 2021 / nieuws

Buitenlands onroerend goed voortaan ook belast op basis van kadastraal inkomen

Ingevolge meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie heeft België de wetgeving inzake de belasting van buitenlands onroerend goed recent gewijzigd.
Het doel is buitenlands onroerend goed van Belgische rijksinwoners op dezelfde manier te belasten als Belgisch onroerend goed, op basis van een kadastraal inkomen.

Foreign real estate now also taxed on the basis of cadastral income

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

Voor de implementatie zal de bevoegde dienst binnen de FOD Financiën een kadastraal inkomen vaststellen voor buitenlands onroerend goed van Belgische rijksinwoners tegen maart 2022 en contact opnemen met de belastingplichtigen voor het verzamelen van de nodige informatie.

Door de belasting van buitenlands onroerend goed op basis van het kadastraal inkomen zal de totale belastingdruk voor de belastingplichtige in de regel dalen.

Wij geven u een overzicht van de wijzigingen en een stand van zaken!

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!Cross-border workers: COVID-19 agreements extended

Grensarbeiders: COVID-19 akkoorden verlengd tot 30 juni 2021

België heeft zogenaamde “COVID-19” akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen... lees meer
Cross-border workers: COVID-19 agreements extended

Grensarbeiders: COVID-19 overeenkomsten verlengd tot 30 juni 2021

België heeft zogenaamde COVID-19-akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen... lees meer
Flemish Region introduces a tax benefit for legacies to friends

Introductie vriendenerfenis en belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen in Vlaanderen

Op 17 maart jl. werd het aangekondigde decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.... lees meer