You are here:
02 september 2021 / nieuws

Mogelijke versobering of afschaffing bedrijfsopvolgingsregelingen

Op dit moment kunt u onder voorwaarden uw familiebedrijf op fiscaal vriendelijke wijze overdragen aan de volgende generatie (‘bedrijfsopvolgingsregelingen’, afgekort ‘BOR’). Naar verwachting zullen bedrijfsoverdrachten in de toekomst zwaarder worden belast. Hoewel grote wijzigingen in de huidige politieke situatie niet voor de hand liggen, zijn aankondigingen rondom de BOR met Prinsjesdag niet uit te sluiten.

2021 Prinsjesdag Voorbeschouwende artikel FOB NL

Download hier de pdf.

Continuïteit familiebedrijf

Het doel van de BOR in de inkomsten- en schenk- en erfbelasting is het waarborgen van de continuïteit van ondernemingen bij reële bedrijfsopvolgingen. Met de BOR worden fiscale belemmeringen bij het overdragen van de onderneming aan de volgende generatie zoveel als mogelijk beperkt. Op dit moment houdt de BOR het volgende in:

  • Indien de BOR in de inkomstenbelasting toepassing vindt, hoeft onder voorwaarden geen vervreemdingswinst in aanmerking te worden genomen. De (lage) verkrijgingsprijs van de overdrager wordt doorgeschoven naar de verkrijgers, zodat toekomstige heffing wordt gewaarborgd (uitstelregeling).
  • Indien de BOR in de schenk- en erfbelasting toepassing vindt, krijgen de verkrijgers onder voorwaarden een vrijstelling van 100% tot een bedrag van € 1.119.845 en een vrijstelling van 83% voor het meerdere (afstelregeling).

Kort gezegd leidt de toepassing van de uitstelregeling in de inkomstenbelasting tot een tijdelijke belastingbesparing, terwijl de toepassing van de afstelregeling in de schenk- en erfbelasting een definitieve belastingbesparing met zich brengt.

Samenstelling kabinetsformatie

Het familiebedrijf wordt door politieke partijen geroemd vanwege haar maatschappelijke positie, haar gerichtheid op de lange termijn en duurzame groei. Veel politieke partijen besteden aandacht aan de BOR in hun partijprogramma’s. De standpunten lopen daarbij uiteen van instandhouding van de BOR tot versobering of zelfs afschaffing van de BOR. Zie voor meer informatie hierover onze uitgave ‘Fiscaal beleid voor het familiebedrijf in de verkiezingsprogramma’s 2021’ van 12 maart 2021.

Wijzigingen in de BOR kunnen ingrijpend zijn voor uw familiebedrijf. Of en in hoeverre eventuele voorgestelde wijzigingen uiteindelijk ook echt zullen worden doorgevoerd, is mede afhankelijk van de samenstelling van de komende kabinetsformatie.

Kom in actie

Overweegt u uw familiebedrijf in de (nabije) toekomst over te dragen aan de volgende generatie? Wacht dan niet langer met het inwinnen van (nader) advies. Kom in actie.

Indien reeds aan alle voorwaarden voor de BOR wordt voldaan, kan het voorgaande aanleiding zijn om een beoogde (toekomstige) bedrijfsopvolging op korte termijn fiscaal gefaciliteerd uit te voeren. Indien de waarde van uw onderneming negatief wordt beïnvloed door de gevolgen van COVID-19, kan die bedrijfsoverdracht bovendien misschien tegen een relatief lage waarde plaatsvinden.

Contact

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

 


Prinsjesdag 2021 Employment and Benefits - NL
Nieuws - 01 oktober 2021 - Nederland

Arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij thuiswerken

In oktober organiseren wij voor onze cliënten het Webinar arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij werken vanuit huis. Lees hieronder meer.
lees meer
Prinsjesdag 2021 Energy - NL
Nieuws - 22 september 2021 - Nederland

Prinsjesdag: voorgestelde maatregelen energieheffingen

De voorgestelde wetsvoorstellen tijdens Prinsjesdag 2021 bevatten maatregelen omtrent energieheffingen, lees hier wat dit voor u betekend.
lees meer
Prinsjesdag 2021 Employment and Benefits - NL
Nieuws - 22 september 2021 - Nederland

Belastingplan 2022: wijzgingen en wetsvoorstellen loonheffingen

De wijzigingen en wetsvooorstellen met betrekking tot loonheffingen van het Belastingplan 2022 op een rij.
lees meer
Prinsjesdag 2021 FOB NL correct
Nieuws - 21 september 2021 - Nederland

Prinsjesdag: Belastingpakket 2022

De gevolgen voor Prinsjesdag voor Family Owned Business en Private Wealth
lees meer
2021 Prinsjesdag Studio Nextens Jan Bart
Nieuws - 07 september 2021 - Nederland

De onbelaste thuiswerkvergoeding: een goed begin

In het Belastingplan 2022 wordt een gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor het vergoeden van thuiswerkkosten geïntroduceerd.
lees meer
2021 Prinsjesdag Voorbeschouwende artikel FOB NL
Nieuws - 02 september 2021 - Nederland

Mogelijke versobering of afschaffing BOR

Aankondigingen rondom bedrijfsopvolgingsregelingen, afgekort ‘BOR’ zijn met Prinsjesdag niet uit te sluiten.
lees meer