You are here:
31 augustus 2020 / artikel

Het Nederlandse UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten

Vanaf 27 september 2020 moeten vennootschappen en andere juridische entiteiten die naar Nederlands recht zijn opgericht en die zijn ingeschreven in het Nederlandse handelsregister informatie over hun uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) inwinnen, bijhouden en registreren in het Nederlandse UBO register.

In onze nieuwste editie van de Genoteerd, gaan wij in op de belangrijkste elementen van het Nederlandse UBO-register.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over het 'Het Nederlandse UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten' of lees het hieronder.Eindejaar aandachtspunten Nederlands vastgoed

Deze bijdrage attendeert u op een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit fiscaal en juridisch perspectief voor de Nederlandse vastgoedpraktijk. lees meer

Transparantie maatschappelijke organisaties

Op 20 november 2020 is het wetsvoorstel “Wet transparantie maatschappelijke organisaties” (het Wetsvoorstel) ingediend bij de Tweede Kamer. lees meer

Toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer