You are here:
01 mei 2019 / nieuws

Genoteerd - Pensioen bij overgang van onderneming

De laatste jaren worden de pensioenaanspraken van werknemers gezien als één van de belangrijkste (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

Om die reden komt (veelvuldig) de vraag op wat de gevolgen en implicaties zijn van een fusie of overname op de (uitvoering van de) pensioenregeling voor de werkgever en de werknemer.
De wijze waarop een overname van een onderneming plaatsvindt is in dat kader essentieel voor de duiding van de consequenties op de pensioenregeling.

In deze bijdrage van Genoteerd wordt een toelichting gegeven op de (on)mogelijkheden en implicaties van pensioen bij overgang van onderneming.

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 1 mei 2019. Abonneer hier op onze nieuws updates.Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?

Toepassing gerichte vrijstelling onder werkkostenregeling

Om vrijstellingen toe te passen onder de Werkkostenregeling is vereist dat de werkgever de betreffende vergoedingen aanwijst als eindheffingsloon. lees meer
Herstructurering via uitwinning van een pandrecht op aandelen

Herstructurering via uitwinning van een pandrecht op aandelen

Loyens & Loeff adviseerde bij herstructureringen van HEMA en IHC. Onderdeel hiervan was een uitwinning van pandrechten op aandelen ex art. 3:251 BW. lees meer
How to manage legal risks in a time of crisis?

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben... lees meer