You are here:
18 september 2020 / nieuws

ACM valt binnen in woninginrichtingsector

Op 18 september 2020 heeft de ACM bekendgemaakt onderzoek te doen naar een mogelijk kartel in de sector voor woninginrichting. Daarvoor heeft de ACM eerder deze week invallen gedaan bij verschillende bedrijven. Het gaat om de eerste invallen sinds het begin van de coronacrisis in maart.

In een persbericht van 18 september 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangekondigd dat zij onderzoek doet naar een mogelijk kartel in de sector voor woninginrichting. Daartoe heeft de ACM eerder deze week invallen gedaan bij verschillende bedrijven. Namen van bedrijven of specifieke deelsectoren worden niet genoemd. De ACM vermoedt dat een aantal leveranciers aan winkeliers oplegt welke prijs zij voor hun producten mogen vragen aan consumenten. Bovendien vermoedt de ACM dat deze leveranciers ook onderling verboden afspraken maken over de verkoopprijzen die zij de winkeliers in rekening brengen. Nadere details vermeldt het persbericht niet.

De ACM vermeldt ook dat het gaat om de eerste invallen sinds de start van de coronacrisis. Op 12 juni 2020 kondigde de ACM in een eerder persbericht al aan weer onaangekondigde bedrijfsbezoeken te zullen gaan verrichten en daarbij – met inachtneming van de regels van het RIVM – ook weer personen te zullen gaan verhoren. De nieuwe invallen bewijzen dat dit geen loos dreigement is geweest. Ondernemingen in de woninginrichtingsector (maar ook in andere sectoren) doen er daarom goed aan om hun compliancebeleid en draaiboeken voor eventuele volgende invallen op orde te hebben.

Het is verstandig om bij een (dreigende) inval bij uw organisatie direct contact op te nemen met het Loyens & Loeff dawn raid team, zodat wij u gedurende het gehele proces kunnen bijstaan. Ons gespecialiseerde team zorgt er samen met u voor dat uw rechten beschermd blijven en dat verstandige strategische keuzen worden gemaakt. Wij hebben veel ervaring met invallen van mededingingsautoriteiten zoals de ACM en de Europese Commissie en zijn er snel voor u als u ons nodig heeft.HvJEU: Nederlandse rechter onbevoegd in massaschadezaak VEB - BP

HvJEU: Nederlandse rechter onbevoegd in massaschadezaak VEB - BP

Wat betekent de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 12 mei 2021? lees meer
Nordian Capital on the sale of IGS GeboJagema

Nordian Capital verkoopt IGS GeboJagema aan Smile Invest

Loyens & Loeff adviseerde Nordian Capital bij de verkoop van IGS GeboJagema, lees meer

Belangrijkste elementen van het Nederlandse UBO-register

Vanaf 27 september 2020 moeten vennootschappen informatie over hun UBO's inwinnen, bijhouden en registreren in het Nederlandse UBO register. lees meer