De Wet bescherming klokkenluiders implementeert de Europese Klokkenluidersrichtlijn en breidt de bescherming van klokkenluiders uit. Wat betekent dit voor bedrijven? En hoe kunnen bedrijven een bedrijfscultuur bevorderen waarin misstanden worden voorkomen?

Daarover hebben we het deze keer in Tackling met Hermine Voûte, partner en advocaat arbeidsrecht bij Loyens & Loeff en Rob van Eijbergen, hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Luister de podcast op deze pagina of via je favoriete podcast player: 

Spotify | Apple Podcasts

Contact

Heeft u vragen over deze podcast? Wilt u nader ingaan op het onderwerp? Neem dan contact op met Hermine Voûte, Iris Veerkamp of Mathijs IJkhout.

 

Disclaimer
Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.