De accijns op brandstoffen in Nederland wordt vanaf 1 juli 2023 weer verhoogd. De accijnsverlaging die was ingegaan op 1 april 2022 wordt hiermee weer voor een groot deel teruggedraaid. Vanaf 1 april 2022 had het kabinet namelijk de accijns op brandstoffen verlaagd om een tegemoetkoming te bieden voor de stijging in de energieprijzen.

De maatregel was er specifiek op gericht een deel van de kosten op de brandstofrekening van automobilisten te dempen. Hierbij is wel aangegeven dat deze maatregel gelimiteerd effect heeft en dat de budgettaire kosten fors zijn. 

Bij deze verlaging van vorig jaar was de accijns per liter benzine rond de EUR 17 cent gedaald. De accijns op diesel en LPG daalde daarnaast respectievelijk rond de EUR 11 cent en EUR 8 cent. Deze verlaging is op 1 januari 2023 met een half jaar verlengd. Hierbij was al wel aangekondigd dat in de eerste helft van 2023 gekeken zou worden in hoeverre de verlaging nog noodzakelijk zou zijn.

Nu is bekend geworden dat de verlaging definitief teruggedraaid zal worden. Met de verhoging per 1 juli 2023 zal de accijns op benzine hiermee rond de EUR 14 cent per liter duurder worden. Ten aanzien van diesel en LPG zal deze verhoging respectievelijk rond de EUR 10 cent en EUR 6 cent bedragen. Hiermee zijn de accijnstarieven weer bijna op het oude niveau. Op 1 januari 2024 zal een verdere verhoging plaatsvinden vanwege indexatie. Na deze verhoging zal het accijnstarief hoger liggen dan voor 1 april 2022. Over het tariefverschil ten aanzien van de voorraad die pomphouders op dat moment in bezit hebben hoeft echter geen accijns te worden betaald. 

Naar verwachting zal deze verhoging ook neveneffecten met zich meebrengen. Aangezien door de stijging van het accijnstarief het transport dat afhankelijk is van deze brandstoffen ook duurder wordt is de kans groot dat deze verhoging wordt doorberekend in de prijs van andere producten en diensten. 

Daarnaast zullen als resultaat van de verhoging de verschillen in brandstofprijzen ten aanzien van de buurlanden weer groter worden. Als gevolg hiervan zullen in de grensgebieden meer mensen hun brandstof in een ander land kopen. Staatsecretaris Van Rij van Financiën heeft vorig jaar aangegeven dat het echter niet te verwachten is dat deze verschillen zullen verdwijnen. Rekening houdend met de minimumtarieven vallen deze prijzen namelijk onder de discretionaire bevoegdheden van de lidstaten.

Indien zich verdere ontwikkelingen voordoen, houden wij u hierover op de hoogte.

Heeft u vragen over de fiscale ontwikkelingen in de Automotive Sector? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van ons Automotive Team. Wij zijn u graag van dienst.