Wat is het doel van de NOW?

Het doel van de NOW is het voorkomen van werkloosheid, die wordt veroorzaakt door acute terugval in de omzet ten gevolge van buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren (zoals het Coronavirus), voor zover de omzet hierdoor daalt met ten minste 20%.

Lees hier onze Q&A, waarin de belangrijkste aspecten van deze regeling in hoofdlijnen aan bod komen.

Download hier de pdf-versie

Op 1 mei 2020 kondigde de minister aan de NOW regeling op een aantal punten te wijzigen. Deze wijzigingen zijn op 5 mei 2020 in werking getreden. Graag verwijzen wij u naar dit document waarin het nieuwe artikel 6a NOW wordt toegelicht en nader wordt ingegaan op een aantal kernbegrippen.