Belang voor de praktijk

De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang voor de praktijk, vindt De Leeuw. ‘In de praktijk bestaat een grote behoefte om bij vermogen dat wordt overgedragen aan (bijvoorbeeld) de volgende generatie nog een tijd de touwtjes in handen te houden. De overdrager of diens vertrouwenspersoon heeft zo onder meer de mogelijkheid om de verkrijger te adviseren en te begeleiden in de omgang met het verkregen vermogen. Van belang is echter dat het aanbrengen van een scheiding tussen zeggenschap en belang zorgvuldig gebeurt. De belangen van de verschillende betrokken personen, waaronder de verkrijger, moeten in evenwicht worden gehouden. Daarnaast kan sprake zijn van fiscale gevolgen.’

APV-regeling is onevenwichtig

De Leeuw’s promotieonderzoek heeft betrekking op een drietal rechtsfiguren: (testamentair) bewind, certificering en trusts / afgezonderde particuliere vermogens (APV). Deze laatste categorie valt onder de per 2010 ingevoerde ‘APV-regeling’, een regeling waarmee de wetgever beoogt belastingontwijking door middel van trusts en vergelijkbare rechtsfiguren tegen te gaan. ‘De behoefte van de wetgever om te voorkomen dat vermogen geheel buiten de belastingheffing wordt gebracht valt uiteraard te begrijpen,’ aldus De Leeuw. ‘De regeling is echter onevenwichtig opgezet: er is sprake van veel onduidelijkheden en de regeling kan leiden tot dubbele belastingheffing. Daardoor is het gebruik van bijvoorbeeld een trust verworden tot een fiscaal mijnenveld. Dit miskent dat mensen hele legitieme, niet-fiscale redenen kunnen hebben om een trust toe te passen, bijvoorbeeld als instrument om hun vermogen over een langere periode te verdelen over die familieleden die dit het meeste nodig hebben. Naar mijn mening zou de regeling aangepast moeten worden om deze drempels weg te nemen en is dit ook mogelijk zonder dat afbreuk gedaan wordt aan het doel van de regeling, het bestrijden van belastingontwijking.’

Verdediging

De openbare verdediging van het proefschrift zal plaatsvinden op donderdag 1 oktober om 16.15 in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. De promotie zal voor eenieder live te volgen zijn via: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-promotie.

Over Arianne de Leeuw

Arianne de Leeuw is sinds 2006 werkzaam als fiscalist bij Loyens & Loeff, thans in de praktijkgroep Family Owned Business & Private Wealth. Zij is gespecialiseerd in estate planning en het adviseren van vermogende particulieren en richt zich hierbij onder meer op bedrijfsoverdrachten en familiestichtingen/trusts.

Arianne zal daarnaast gaan doceren aan de Vrije Universiteit. Zij publiceert voorts met regelmaat in verschillende vaktijdschriften over onderwerpen op het gebied van estate planning en afgezonderde particuliere vermogens.