Maximale opzeggingstermijn van 13 weken 

Voor elke werknemer (bediende of arbeider), in dienst vóór of vanaf 1 januari 2014, die zijn arbeidsovereenkomst opzegt, bedraagt de opzeggingstermijn maximaal 13 weken. De facto zullen werknemers met een anciënniteit van 8 jaar of langer bij hun werkgever, een maximale opzeggingstermijn van 13 weken moeten respecteren wanneer zij hun arbeidsovereenkomst opzeggen. 

Op 28 oktober 2023 trad deze nieuwe regel in werking. Opzeggingen die betekend werden vóór deze datum behouden wel al hun gevolgen.

Herstel en verduidelijking van regels voor het ontslag van een hogere bediende

De schrapping van artikel 68, lid 3 in de Wet op het Eenheidsstatuut (hierna “WES”) zou aanleiding geven tot nieuwe discussies en rechtsonzekerheid over de opzeggingstermijn van hogere bedienden bij een ontslag door de werkgever. 

Om deze ongewilde gevolgen te vermijden, werd het derde lid van artikel 68 WES hersteld. Het staat bijgevolg vast dat de anciënniteit van de hogere bedienden tot en met 31 december 2013 (deel 1 van de opzeggingstermijn) recht geeft op een forfaitaire opzeggingstermijn van één maand per begonnen jaar anciënniteit in geval van opzegging door de werkgever, met een minimum van drie maanden. 

Daarnaast verduidelijkte de wetgever in het herstelde artikel 68, lid 3 WES dat de op datum van 31 december 2013 geldende opzeggingsclausules, gunstiger dan wel ongunstiger, hun uitwerking blijven behouden. Deze verduidelijking was vereist om tegemoet te komen aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Gerelateerd artikel

30 juni 2023 : Werknemers in dienst vóór 1 januari 2014: impact van de wetswijziging inzake opzeggingen

Aarzel niet om contact op te nemen met het Employment & Benefits team. We staan u graag bij!