Wet vrachtwagenheffing

Het besluit bevat regels in aanvulling op de Wet vrachtwagenheffing. Met de Wet vrachtwagenheffing gaan binnen- en buitenlandse vrachtwagens vanaf 2026 betalen voor het gebruik van Nederlandse wegen door middel van een kilometerheffing. De wet is reeds (gedeeltelijk) in werking getreden op 1 januari 2023, maar het heffingssysteem is nog in ontwikkeling.

Overdragen van een ontheffing

Ten aanzien van een specifieke ontheffing is bepaald dat deze niet kan worden overgedragen aan een ander. Het gaat daarbij om de ontheffing voor vrachtwagens die gebruikt worden door de politie en brandweer of voor vrachtwagens die meer dan 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen en niet bedrijfsmatig worden gebruikt. 

Voertuigdocumenten bij sluiten dienstverleningsovereenkomst

Bij het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst moeten voertuigdocumenten worden overlegd om het kenteken, de toegestane maximum massa en de euro-emissieklasse vast te stellen. In het besluit is bepaald welke documenten moeten worden overlegd. In beginsel is het kentekenbewijs voldoende, maar als daaruit niet alle benodigde informatie blijkt dan mogen ook met een kentekenbewijs gelijkwaardige voertuigdocumenten worden overhandigd waaruit dit wel blijkt.

Gegevensbescherming

Voor wat betreft de gegevensbescherming wordt geregeld welke gegevens het ministerie mag gebruiken voor de heffing, invordering en handhaving en welke gegevens de toezichthouder mag gebruiken om toezicht te houden. Hierbij wordt ook beperkt welke informatie uit de boordapparatuur mag worden vastgelegd. 

Technische hulpmiddel

Als laatst wordt ingegaan op de inzet van het technische hulpmiddel door de toezichthouder en het bijbehorende waarnemingsplan. In dit waarnemingsplan wordt onder andere aangegeven waar de vaste technische hulpmiddelen zullen worden geplaatst en het soort locatie waar de mobiele technische hulpmiddelen worden ingezet. Dit waarnemingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en is dus openbaar. 

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met uw vertrouwde Loyens & Loeff adviseur.