In deze uitgave ‘Goed voorbereid op 2024!’ informeren wij u over diverse (verwachte) Nederlandse wetswijzigingen op fiscaal en civiel-juridisch terrein. Daarnaast zijn in deze uitgave ook enkele ontwikkelingen in onze andere thuismarkten (België, Luxemburg en Zwitserland) opgenomen.

 

Uitdagingen demissionaire kabinet

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting en plannen voor het jaar 2024 gepresenteerd. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen stellen de politiek opnieuw voor lastige keuzes. De wereld is volop in beweging. Een van de belangrijkste uitdagingen is de financiering van de hogere uitgaven die het gevolg zijn van onder meer de stand van de overheidsfinanciën, de hogere inflatie, de oplopende rentelasten, hogere energieprijzen, het daarmee samenhangende koopkrachtpakket en de energietransitie.

Inkomen uit vermogen zwaarder belasten

Doelstelling van het demissionaire kabinet is om met name de lagere inkomens te ontzien door kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief bieden aan mensen. Daarnaast hebben maatschappelijke thema’s als het bouwen van voldoende woningen, het zorgen voor goed onderwijs en de zorg de aandacht. De door het vorige kabinet ingezette koers om (inkomen uit) vermogen zwaarder te belasten zet het demissionaire kabinet voort, gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer.

Prinsjesdag stond vooral in het teken van de uitgaven die het kabinet voornemens is te doen. De Tweede Kamer heeft de voorgestelde belastingplannen onlangs in gewijzigde vorm aangenomen, waarbij verdere tariefsverhogingen zijn aangenomen voor aandeelhouders van ondernemingen en voor inkomen uit sparen en beleggen.

Bedrijfsoverdrachten zwaarder belasten

Op woensdag 22 november 2023 vinden verkiezingen plaats voor de nieuwe Tweede Kamer. De verkiezingsuitslag zal een belangrijke indicatie zijn voor de ontwikkelingen voor het familiebedrijf in 2024.

Zo is nu al duidelijk dat bedrijfsoverdrachten in de toekomst zwaarder zullen worden belast. Mocht u overwegen om uw familiebedrijf in de toekomst over te dragen, dan is nu hét moment om daarnaar te kijken.

Internationale en Europese ontwikkelingen

Ten slotte blijven internationale en Europese ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Thema’s als klimaatadaptatie, het tegengaan van misbruik van fiscale regelingen, transparantie en wereldwijde minimumtarieven zullen ook de komende jaren leiden tot nieuwe wet- en regelgeving.

Contact

Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij helpen u graag verder.