Melders van dergelijke vermoedens dienen in dat kader bescherming tegen benadeling te ontvangen. Om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren is op 23 oktober 2019 de Europese richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, geïntroduceerd. Deze richtlijn zal in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd. Hoewel de verplichting tot het hebben van een interne regeling dus pas enkele jaren bestaat op basis van de Wet Huis voor Klokkenluiders, noopt de implementatie van de richtlijn werkgevers tot aanpassing daarvan.

In dit artikel wordt eerst ingegaan op de Wet Huis voor Klokkenluiders. Vervolgens worden de Europese richtlijn en het wetsvoorstel dat de richtlijn dient te implementeren besproken, waarbij tevens de rol van de ondernemingsraad aan de orde komt. Daarna wordt aandacht besteed aan de kritiek die op het Wetsvoorstel is gegeven. Tot slot worden er een aantal aanbevelingen voor werkgevers gegeven.

Download het pdf-bestand over 'Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet' hieronder.