Door de invoering van het Wetsvoorstel DOBV zal het onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (B.V.) volledig online op te richten door middel van een elektronische notariële akte die derhalve ook in een elektronische omgeving door de notaris wordt gepasseerd.

In deze editie van Genoteerd bespreken wij de inhoud van het Wetsvoorstel DOBV en de mogelijkheden tot toepassing daarvan.

Downloads