In deze uitgave van de Genoteerd geven wij een gedetailleerd overzicht van de FSR en de (praktische) implicaties hiervan. Daartoe wordt onder meer ingegaan op het toepassingsbereik van de FSR, de door de Europese Commissie op te leggen remedies en de te volgen procedures.