Complexe overnames kunnen leiden tot complexe geschillen. Veelal ontstaan deze geschillen nadat het overnameproces is voltooid, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat bepaalde garanties zijn geschonden, een beroep op een vrijwaring niet wordt gehonoreerd of onenigheid ontstaat over (de hoogte van) leakage of een earn-out. Partijen kunnen in dergelijke gevallen meestal terugvallen op contractuele afspraken waarin de wijze van geschilbeslechting is neergelegd.

Geschillen kunnen echter ook ontstaan voordat het overnameproces is afgerond. Juist in die gevallen is snel handelen vaak geboden om onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Partijen kunnen in voorkomende gevallen in een (spoed)enquêteprocedure of in kort geding ordemaatregelen verkrijgen, waarmee kan worden ingegrepen in de verplichtingen van partijen of de governance van de onderneming.

In deze editie van Genoteerd wordt, mede aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk, ingegaan op de relevante verschillen tussen de enquêteprocedure en het kort geding als spoedprocedure in een overnameproces.

Download de editie 'Spoedprocedures in overnameprocessen' hieronder.

Download

Spoedprocedures in overnameprocessen

Genoteerd - editie 140