Het zal nog even duren voordat het nieuwe belastingverdrag (“het Verdrag”) in werking treedt, omdat eerst de ratificatieprocedure nog moet doorlopen worden in België en Nederland. De verwachting is dat het Verdrag ten vroegste op 1 januari 2025 in werking zal treden.  
 
Intussen is het goed om na te gaan wat voor veranderingen het nieuwe Verdrag in uw fiscale positie brengt. Binnenkort verzenden wij onze nieuwsbrief hierover, waarin we de belangrijkste onderdelen van het Verdrag bespreken en dieper ingaan op enkele bepalingen die mogelijk relevant zijn voor u. De tekst van het Verdrag is nog niet beschikbaar, maar uit de persberichten in België en Nederland blijkt dat het Verdrag onder meer de volgende elementen bevat:

  • Dubbele niet-belasting wordt op vraag van België expliciet voorkomen
  • Belastingontwijking door misbruik wordt aangepakt
  • Voor directeur-grootaandeelhouders met een eigen BV die naar België zijn geëmigreerd, zijn enkele aanpassingen voorzien

Voor thuiswerkende grensarbeiders is geen regeling voorzien in het Verdrag, maar over dit onderwerp blijven België en Nederland wel in gesprek. 

Als u nu al vragen heeft over het Verdrag en hoe het uw fiscale positie beïnvloedt, neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij helpen u graag verder.