In deze Genoteerd worden de volgende onderwerpen besproken: 

  • Waarom een nieuw pensioenstelsel?
  • Wijzigingen onder de Wet toekomst pensioenen
  • Invaren
  • Verantwoordelijkheden van de verschillende actoren tijdens het transitieproces
  • Belangrijke aandachtspunten
  • Deadlines

Download