Wel of geen recht op btw-teruggaaf?

Als tankbeurten worden afgerekend met een brandstofkaart en/of door tussenkomst van een leasemaatschappij is het btw-technisch zo dat de pomphouder de brandstof rechtstreeks levert aan de berijder. Op basis van Europese rechtspraak is het daarom enkel de berijder die de btw op brandstofkosten van de belastingdienst mag terugvragen. De kaartmaatschappij vervult slechts de rol van financier en komt geen btw-teruggaafrecht toe. Dit geldt ook voor een leasemaatschappij. Omdat de praktijk met deze rechtspraak simpelweg niet uit de voeten kan, is in Nederland goedgekeurd dat ook kaart- en leasemaatschappijen, weliswaar onder voorwaarden, aanspraak kunnen maken op teruggaaf van btw. In het buitenland is deze goedkeuring niet van toepassing. Buitenlandse btw moet daarom vaak als kostenpost worden beschouwd.

Nieuwe richtsnoeren zorgen voor verduidelijking

Recente Europese richtsnoeren werpen een nieuw licht op de btw-behandeling van brandstofkosten. In afwijking van de Europese rechtspraak hebben kaart- en leasemaatschappijen toch recht op teruggaaf van btw als brandstof wordt ingekocht onder een ‘commissionairsovereenkomst’. Dit is een overeenkomst op grond waarvan een kaart- of leasemaatschappij brandstof inkoopt op eigen naam, maar voor rekening en risico van een ander (de kaarthouder c.q. berijder). Op basis van de richtsnoeren gelden de volgende voorwaarden voor het commissionairsmodel:

  1. de ‘juridische eigendom’ van de brandstof moet over alle schakels worden overgedragen;
  2. de btw-behandeling van de brandstoflevering moet over alle schakels hetzelfde zijn;
  3. uit de overeenkomst moet duidelijk blijken dat een partij handelt op eigen naam, maar voor rekening en risico van een ander; en
  4. er moet een duidelijke afbakening zijn van de contractuele en commerciële afspraken per schakel in de bedrijfskolom.

Omdat in Nederland goedkeurend beleid bestaat, zullen de richtsnoeren vooralsnog vooral in andere landen en in grensoverschrijdende situaties op een warm welkom kunnen rekenen. Helaas zijn de richtsnoeren juridisch niet afdwingbaar en kunnen lidstaten deze naast zich neerleggen. Ook is niet altijd duidelijk hoe de voorwaarden in de praktijk moeten worden ingevuld.

What to do?

The new European guidelines give card and leasing companies reason to review (mobility) card contracts and make them future-proof where necessary. VAT issues could be avoided by working with a 'commissioners agreement', instead of a regular purchase agreement ('buy/sell' model). Any disadvantages of a commission agent model will also have to be taken into account.