In een persbericht van 18 september 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangekondigd dat zij onderzoek doet naar een mogelijk kartel in de sector voor woninginrichting. Daartoe heeft de ACM eerder deze week invallen gedaan bij verschillende bedrijven. Namen van bedrijven of specifieke deelsectoren worden niet genoemd. De ACM vermoedt dat een aantal leveranciers aan winkeliers oplegt welke prijs zij voor hun producten mogen vragen aan consumenten. Bovendien vermoedt de ACM dat deze leveranciers ook onderling verboden afspraken maken over de verkoopprijzen die zij de winkeliers in rekening brengen. Nadere details vermeldt het persbericht niet.

De ACM vermeldt ook dat het gaat om de eerste invallen sinds de start van de coronacrisis. Op 12 juni 2020 kondigde de ACM in een eerder persbericht al aan weer onaangekondigde bedrijfsbezoeken te zullen gaan verrichten en daarbij – met inachtneming van de regels van het RIVM – ook weer personen te zullen gaan verhoren. De nieuwe invallen bewijzen dat dit geen loos dreigement is geweest. Ondernemingen in de woninginrichtingsector (maar ook in andere sectoren) doen er daarom goed aan om hun compliancebeleid en draaiboeken voor eventuele volgende invallen op orde te hebben.

Het is verstandig om bij een (dreigende) inval bij uw organisatie direct contact op te nemen met het Loyens & Loeff dawn raid team, zodat wij u gedurende het gehele proces kunnen bijstaan. Ons gespecialiseerde team zorgt er samen met u voor dat uw rechten beschermd blijven en dat verstandige strategische keuzen worden gemaakt. Wij hebben veel ervaring met invallen van mededingingsautoriteiten zoals de ACM en de Europese Commissie en zijn er snel voor u als u ons nodig heeft.