You are here:
22 januari 2020 / nieuws

Wijziging btw-behandeling Garanties van Oorsprong

Handelt u in Garanties van Oorsprong? Weet dan dat er vanaf 1 januari 2020 In Nederland over de levering van Garanties van Oorsprong (in de regelgeving aangeduid met de bredere term: gas- en elektriciteitscertificaten om ook mogelijke certificaten onder een andere benaming te dekken) aan ondernemers géén btw meer mag worden berekend. In plaats daarvan is de zogenoemde btw-verleggingsregeling van toepassing.

Deze regeling houdt in dat een ondernemer geen btw aan zijn klant berekent, maar enkel de netto vergoeding. De klant is dan degene die de btw zelf verantwoordt in zijn aangifte. Als de klant recht heeft op teruggaaf van btw, dan kan hij de btw vervolgens in dezelfde aangifte in mindering brengen. De levering van Garanties van Oorsprong wordt op die manier voor de btw dus alleen op papier verantwoord, zonder dat er een daadwerkelijke betaling van btw plaatsvindt. Ingeval er in de toekomst certificaten worden verlangd voor andere vormen van herkomst vallen deze eveneens onder deze verleggingsregeling. De reden voor het invoeren van de verleggingsregeling is dat bij de levering van Garanties van Oorsprong volgens de Europese Belastingdiensten regelmatig btw-(carrousel)fraude wordt gepleegd.

Het is belangrijk dat u conform deze nieuwe regels handelt. Brengt u uw klant (per ongeluk) toch nog btw in rekening of ontvangt u van uw leverancier toch nog een factuur met btw, dan kan dit leiden tot nadelige btw-gevolgen en extra kosten. Meer weten? Onze adviseurs praten u graag bij.De energietransitie – achtergrond en perspectief

Zelfs in deze ongekende periode, waar het nieuws wordt gedomineerd door COVID-19, gaat vrijwel geen dag voorbij of er wordt in de media ook prominent geschreven... lees meer

Btw-tegenvaller voor projectontwikkelaars

De Hoge Raad heeft op 15 mei 2020 een voor de vastgoedpraktijk belangrijk arrest gewezen. lees meer

Pensioenfonds met CDC-pensioenregeling

Geen btw-vrijstelling als vermogensbeheerdiensten worden verricht aan een ondernemingspensioenfonds dat een CDC-pensioenregeling uitvoert. lees meer