You are here:
22 januari 2020 / nieuws

Wijziging btw-behandeling Garanties van Oorsprong

Handelt u in Garanties van Oorsprong? Weet dan dat er vanaf 1 januari 2020 In Nederland over de levering van Garanties van Oorsprong (in de regelgeving aangeduid met de bredere term: gas- en elektriciteitscertificaten om ook mogelijke certificaten onder een andere benaming te dekken) aan ondernemers géén btw meer mag worden berekend. In plaats daarvan is de zogenoemde btw-verleggingsregeling van toepassing.

Deze regeling houdt in dat een ondernemer geen btw aan zijn klant berekent, maar enkel de netto vergoeding. De klant is dan degene die de btw zelf verantwoordt in zijn aangifte. Als de klant recht heeft op teruggaaf van btw, dan kan hij de btw vervolgens in dezelfde aangifte in mindering brengen. De levering van Garanties van Oorsprong wordt op die manier voor de btw dus alleen op papier verantwoord, zonder dat er een daadwerkelijke betaling van btw plaatsvindt. Ingeval er in de toekomst certificaten worden verlangd voor andere vormen van herkomst vallen deze eveneens onder deze verleggingsregeling. De reden voor het invoeren van de verleggingsregeling is dat bij de levering van Garanties van Oorsprong volgens de Europese Belastingdiensten regelmatig btw-(carrousel)fraude wordt gepleegd.

Het is belangrijk dat u conform deze nieuwe regels handelt. Brengt u uw klant (per ongeluk) toch nog btw in rekening of ontvangt u van uw leverancier toch nog een factuur met btw, dan kan dit leiden tot nadelige btw-gevolgen en extra kosten. Meer weten? Onze adviseurs praten u graag bij.Solar Panels

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer

Commissarissen en commissieleden geen btw-ondernemer

In juni 2019 oordeelde de Europese rechter dat een commissaris geen btw-ondernemer is. lees meer

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving... lees meer