You are here:
22 november 2019 / artikel

Vrijstelling overdrachtsbelasting per zelfstandig deel van een verdieping

Volgens het Hof-Arnhem Leeuwarden bestaan de verdiepingen ieder uit ten minste twee afzonderlijk bruikbare gedeeltes en heeft belanghebbende recht op teruggaaf van de overdrachtsbelasting.

The impact of the corporate income tax reform on private investment companies in Belgium

Belanghebbende heeft een kantoorpand verkregen en ten tijde van de verkrijging waren delen van de derde en vijfde verdieping korter dan 2 jaar in gebruik. Op basis van de toen geldende verlengde termijn van 24 maanden voor de projectontwikkelaarsresolutie (deze gold van 1 november 2012 tot en met 31 december 2014) meende belanghebbende recht te hebben op de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting.

Rechtsvraag

Na een lange procedure tot aan de Hoge Raad is voor het hof nog in geschil of de derde en vijfde verdieping voor het geheel al langer dan 2 jaar in gebruik zijn genomen of dat voor delen van deze verdiepingen de vrijstelling kon worden toegepast.

Beoordeling

Na een waarneming ter plaatse heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden vastgesteld dat beide verdiepingen uit minstens twee aparte afzonderlijk bruikbare gedeeltes bestaan. Alle faciliteiten en voorzieningen voor afzonderlijk gebruik zijn hiervoor aanwezig. Huurderscheidende wanden waren aanwezig en elk gedeelte was voorzien van alle installaties zoals een eigen verbruiksmeter van water en elektriciteit. De gedeeltes die niet de twee jaarstermijn overschrijden komen dus in aanmerking voor de samenloopvrijstelling. Belanghebbende heeft recht op een teruggaaf van de overdrachtsbelasting.

Belang

In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden was alleen van belang of afzonderlijke zelfstandig bruikbare gedeeltes op iedere verdieping aanwezig waren. Dit is een zeer feitelijke toets.Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer

Q&A inzake Coronacrisis maatregelen

De afgelopen dagen zijn de noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronacrisis verder vormgegeven. lees meer