You are here:
29 juni 2018 / nieuws

Verplicht energielabel C voor kantoren per 2023: houd er nu al rekening mee!

De verduurzamingsplannen van de overheid voor vastgoed nemen steeds concretere vormen aan: naar verwachting moeten vanaf 2023 alle kantoorgebouwen een energielabel C of hoger hebben.

A closer look at the commissions proposal for a recast renewable energy directive

De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben.

Is de label C-verplichting nu al relevant? Jazeker, het is verstandig om daar bij de bouw, aankoop en (ver)huur van kantoorgebouwen alvast rekening mee te houden. Immers, voor een kantoorgebouw dat nu wordt gebouwd, gekocht of ver-/gehuurd met label D t/m G, zullen naar verwachting binnen nog geen vijf jaar (energiebesparende) maatregelen moeten worden getroffen zodat het gebouw in 2023 aan alle eisen voldoet. De kosten die hiermee gemoeid zijn, kunnen aanzienlijk oplopen. Dit (kosten)aspect zal bij bouw, verkoop en verhuur een rol gaan spelen in de onderhandelingen en de contractdocumenten.

Uitzonderingen label C-verplichting

Geldt de label C-verplichting voor alle kantoorgebouwen? Nee, er zal ook een aantal situaties zijn waarin niet aan de label C-verplichting hoeft te worden voldoen.

Deze uitzonderingen zijn:

  • kantoorgebouwen die een kantoorfunctie van minder dan 50% hebben;
  • kantoorgebouwen met een totaal oppervlak van 100m2 of minder;
  • rijksmonumenten;
  • een kantoorgebouw dat er niet langer dan 2 jaar zal staan; en
  • indien de kosten voor de maatregelen die moeten worden genomen om aan de verplichting te voldoen, een terugverdientijd hebben van 10 jaar of langer.

Achtergrond en sancties

Minister Ollongren heeft een ontwerpbesluit aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd waarin de wijziging van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de labelverplichting voor kantoorgebouwen is opgenomen. In het ontwerpbesluit is bepaald dat kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 minimaal een energie-index van 1,3 of beter moeten hebben (de energie-index (EI) kent een gedetailleerde wijze van berekening van het energieverbruik van een gebouw). Een EI van 1,3 is op dit moment gelijk aan labelklasse C. Op het niet voldoen aan de label C-verplichting staat een sanctie dat het kantoor niet meer mag worden gebruikt. De gemeenten zullen toezien op de naleving. Het ontwerpbesluit heeft 1 oktober 2018 als inwerkingtredingsdatum opgenomen.Eindejaar aandachtspunten Nederlands vastgoed

Deze bijdrage attendeert u op een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit fiscaal en juridisch perspectief voor de Nederlandse vastgoedpraktijk. lees meer

Invoering webmodule beoordeling ZZP-ers

Vanaf januari 2021 komt een webmodule als pilot beschikbaar, waarmee de arbeidsrelatie met zelfstandigen voor de loonheffingen kan worden getoetst. lees meer

Profiteren van het lagere overdrachtsbelastingtarief

Met een Groninger akte kan het vastgoed veilig worden overgedragen onder de ontbindende voorwaarde van niet tijdige betaling van de koopsom. lees meer