You are here:
28 januari 2020 / artikel

Nieuwe gedragscode voor farmaceuten gepubliceerd

De Code voor farmaceuten was een langverwacht antwoord in het maatschappelijk debat over onder andere hoge geneesmiddelenprijzen. De Code gaat daar niet expliciet op in maar is volgens de VIG een nadere invulling van bestaande wet- en regelgeving middels zelfregulering.

EMA’s revised guidelines on first-in-human clinical trials to increase safety of trial participants

Op 24 januari is het eerste exemplaar van de langverwachte Gedragscode Farmaceuten (de Code) van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) gepubliceerd en gepresenteerd aan de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins. De Code is (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2020 van kracht en geldt voor alle Nederlandse vestigingen van bedrijven die lid zijn van de VIG. De VIG is een brancheorganisatie van farmaceuten die zich richt op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

De VIG heeft zich tot doel gesteld om innovatieve behandelingen te blijven ontwikkelen en beschikbaar te houden voor patiënten. Met de Code is getracht invulling te geven aan de wijze waarop aan die doelstelling tegemoet moet worden gekomen. Door publicatie van de Code is eveneens bewust het signaal afgegeven dat de aangesloten farmaceuten zich bezighouden met het maatschappelijk debat en intrinsiek gemotiveerd zijn om daarop in te spelen. Er is immers onlangs veel media-aandacht geweest voor verschillende aspecten van de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld voor de geneesmiddelenprijzen.

Kernwaarden

De Code is gebouwd op vier pijlers die de kernwaarden/normen vertegenwoordigen:

  1. integriteit;
  2. transparantie;
  3. kwaliteit; en
  4. maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij elke kernwaarde wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop de desbetreffende kernwaarde wordt ingevuld. Afwijkingen in de invulling en toepassing van de normen kunnen gerechtvaardigd zijn, mits dit op basis van de specifieke omstandigheden goed kan worden gemotiveerd (‘pas toe of leg uit’).

Toezicht

De Code is een ledenbindend besluit. De leden van de VIG conformeren zich aan de Code tegenover de VIG door middel van een verklaring en zelfevaluatie. Hierbij volgen zij het “pas toe of leg uit-principe” dat kort gezegd inhoudt dat bedrijven zelf uitzoeken en vervolgens uitleggen welke normen op hen van toepassing zijn en hoe zij invulling daaraan geven. De Code heeft geen externe werking en is in beginsel dus geen document waarop derden een beroep kunnen doen.

Voor de naleving van de Code is er een toezichthoudend orgaan in het leven geroepen in de vorm van een onafhankelijk Adviescollege. Het Adviescollege houdt zich onder andere bezig met het monitoren en de voortgang van implementatie van de Code bij de leden en adviseert over wijzigingen van de Code.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Code Farmaceuten? Schroom dan niet om contact op te nemen met Aurélie Mingels of uw vaste Loyens en Loeff adviseur.Samenwerken in tijden van COVID-19

Ziekenhuizen, zorginstellingen en anderen willen in deze tijden samenwerken. lees meer

Mededingingsrecht in de zorg ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

In de nacht van 13 op 14 december is het gelukt om een onderhandelaarsakkoord te sluiten over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen. lees meer