You are here:
15 januari 2020 / artikel

Huur als alternatief vooropstal en een concrete casus voor zonnepanelen

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatiefte zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatief zijn, ook al kan het niet belast worden met een zekerheidsrecht en doorbreekt het de natrekking van eigendom niet. In dit praktijkgerichte artikel wordt op een aantal kernelementen een vergelijking gemaakt tussen het recht van opstal en huur. Tevens wordt besproken hoe bij huur op alternatieve wijze zekerheid kan worden verstrekt aan financiers en wordt een huurcasus geconcretiseerd voor de exploitatie van zonnepanelen.

In dit artikel besteden mr. B.J. van de Bunt MRE en mr. P.L. Visser in het bijzonder aandacht aan financierbaarheid en concretiseren een casus voor zonnepanelen. Het betreft geen uitputtende vergelijking, maar een vergelijking op een aantal – per paragraaf gerubriceerde – onderwerpen.

Het artikel is hier te lezen.

Van de Bunt, B.J. & Visser, P.L. (nr 1/2, juni 2019). Huur als alternatief vooropstal en een concrete casus voor zonnepanelen. Tijdschrift voor Zakenrecht, 10-15.

 Zonnepanelen op (bedrijfs-) dak van een ander: nieuwe modelaktes

In dit artikel gaan Dr. D.W. Aertsen en MR. B.J. van de Bunt MRE in op (dak-)projecten met betrekking tot gebouwen op erfpachtgrond. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital LP

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital LP bij de verwerving van kantoorgebouw Spaarneplein in Den Haag van Whitewood en DW Partners. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital bij de verwerving van twee kantoorgebouwen en een winkelcentrum van Propertunity. lees meer