You are here:
15 april 2021 / nieuws

Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad: hoe nu verder?

De Hoge Raad heeft bij arrest van 9 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:527) geoordeeld dat Booking.com kwalitatief een ‘(online) reisagent’ is zoals vermeld in de verplichtstellingsbeschikking van de minister voor het bedrijfstakpensioenfonds Reisbranche (bpf Reisbranche). Met dit oordeel is echter nog niet de vraag beantwoord of Booking.com met ingang van 1 januari 1999 kwalitatief én kwantitatief een werkgever binnen de bedrijfstak Reisbranche is.

Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad hoe nu verder

Hieronder leest u over de inhoud van deze uitspraak van de Hoge Raad en de mogelijke gevolgen daarvan.

Contact

Heeft u vragen over de werkingssfeer van bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met Mathieu J.H. Halsema en/of Robert Goedhart van het team bcp-regelingen. Wij zijn u graag van dienst.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.Prinsjesdag 2021 Employment and Benefits - NL

Belastingplan 2022: wijzgingen en wetsvoorstellen loonheffingen

De wijzigingen en wetsvooorstellen met betrekking tot loonheffingen van het Belastingplan 2022 op een rij. lees meer
wkr-loonheffing

Weet u nog wat 'loon' is?

Binnenkort kunnen we het Belastingplan 2022 tegemoetzien, met ook dit jaar enkele wijzigingen in de loonbelasting. lees meer
2021 Prinsjesdag Studio Nextens Jan Bart

De onbelaste thuiswerkvergoeding: een goed begin

In het Belastingplan 2022 wordt een gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor het vergoeden van thuiswerkkosten geïntroduceerd. lees meer