You are here:
17 december 2018 / nieuws

De praktijk van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting

Per 1 januari 2018 is de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) op een aantal punten gewijzigd.

Glasses

Deze wijzigingen zijn relevant voor Nederlandse vennootschappen en coöperaties met buitenlandse aandeelhouders of leden. Nu de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft per 1 januari 2020 blijven deze wijzigingen, in het bijzonder de nieuwe antimisbruikbepaling, van groot belang voor de (internationale) praktijk.

In deze Genoteerd

  • Worden de wijzigingen in de Wet DB per 1 januari 2018 op hoofdlijnen uiteengezet aan de hand van onder meer vraagstukken uit de praktijk.
  • Worden de voorgenomen aanpassing (per 1 januari 2019) van de regels voor invulling van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen (relevante substance) en formele aspecten behandeld.
  • Afgesloten wordt met enkele praktische conclusies en aanbevelingen, alsmede een korte blik op de toekomst, d.w.z. de voorgestelde nieuwe conditionele bronbelasting in relatie tot laagbelastende jurisdicties.

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 17 december 2018. Abonneer hier op onze nieuws updates.


Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer

Q&A inzake Coronacrisis maatregelen

De afgelopen dagen zijn de noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronacrisis verder vormgegeven. lees meer