You are here:
17 december 2018 / nieuws

De praktijk van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting

Per 1 januari 2018 is de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) op een aantal punten gewijzigd.

Glasses

Deze wijzigingen zijn relevant voor Nederlandse vennootschappen en coöperaties met buitenlandse aandeelhouders of leden. Nu de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft per 1 januari 2020 blijven deze wijzigingen, in het bijzonder de nieuwe antimisbruikbepaling, van groot belang voor de (internationale) praktijk.

In deze Genoteerd

  • Worden de wijzigingen in de Wet DB per 1 januari 2018 op hoofdlijnen uiteengezet aan de hand van onder meer vraagstukken uit de praktijk.
  • Worden de voorgenomen aanpassing (per 1 januari 2019) van de regels voor invulling van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen (relevante substance) en formele aspecten behandeld.
  • Afgesloten wordt met enkele praktische conclusies en aanbevelingen, alsmede een korte blik op de toekomst, d.w.z. de voorgestelde nieuwe conditionele bronbelasting in relatie tot laagbelastende jurisdicties.

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 17 december 2018. Abonneer hier op onze nieuws updates.


Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders. lees meer

Terecht met terugwerkende kracht herzienings-btw nageheven

De verkoper is alsnog herzienings-btw verschuldigd als achteraf komt vast te staan dat de overdracht van vastgoed met terugwerkende kracht vrijgesteld van btw... lees meer

2% overdrachtsbelasting bij kluskavel

A-G Ettema heeft geconcludeerd tot toepassing van het 2% voor woningen en is daarbij ingegaan op de tariefsproblematiek bij transformaties. lees meer